E.H.B.O. vereniging Anna Paulowna
Ga naar de inhoud

Aanvraag EHBO assistentie

Contact

Voorwaarden EHBO bij evenementen EHBO Anna Paulowna

1. De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO- afd. Anna Paulowna, hierna te noemen EHBO- afd. Anna Paulowna, biedt aan een organisatie hulp aan van "goede"kwaliteit. Dit houd in dat de EHBO- afd. Anna Paulowna vrijwilligers inzet welke voldoen aan de eisen van het Oranje Kruis. Dit betekent dat er altijd hulpverleners zijn met minimaal geldig eenheidsdiploma EHBO.

2. DE EHBO- afd. Anna Paulowna maakt met de organisatie vooraf afspraken over de kosten voor een hulpverlening. De kosten die de EHBO- afd. Anna Paulowna berekent aan de organisatie zijn relatief laag. De EHBO- afd. Anna Paulowna berekent deze kosten om kostendekkend te kunnen functioneren. Gedurende de nachtelijke uren (22.00 tot 08.00 uur) wordt er  per team van 2 personen,
€10,-- per uur extra boven op het afgesproken uur tarief gerekend. De rekening dient minimaal 2 weken voorafgaand aan het evenement te worden voldaan.


3. Aanvragen voor EHBO assistentie bij evenementen, dienen minimaal 6 weken voor aanvang, middels het aanvraag formulier, te worden ingestuurd. Aanvragen op een kortere termijn kunnen worden geweigerd.

4. Wanneer in een uiterst geval, de EHBO- afd. Anna Paulowna om een of andere reden niet kan voldoen aan en verzoek om EHBO assistentie bij evenementen, wordt de organisatie hiervan ruim (uiterlijk 3 weken) van te voren, in kennis gesteld.

5. De EHBO- afd. Anna Paulowna werkt met teams van 2 personen. Per evenement wordt minimaal 1 team van 2 vrijwilligers ingezet.

6. De vrijwilligers welke zich belangeloos beschikbaar stellen krijgen hiervoor geen vergoeding. Uw blijk van waardering is de motivatie van menige vrijwilliger.

7. Wij verwachten van de organisatie dat onze vrijwilligers door u worden voorzien van voldoende catering ( eten/ drinken op uw kosten), zoals het minimaal u zelf betreft.

8. De EHBO- afd. Anna Paulowna is niet aansprakelijk voor het niet doorgaan van het evenement, als er niet aan de vraag voor hulpverlening kan worden voldaan.


9. Wij verzoeken u om ook een Kopie van de evenementen vergunning digitaal toe te sturen.


Indien U akkoord bent met de voorwaarden, klik op onderstaande knop voor het invullen van het aanvraag formulier:
Terug naar de inhoud