E.H.B.O. vereniging Anna Paulowna
Ga naar de inhoud

Herhalingsles

Opleiding
Conform de richtlijnen van het Oranje Kruis dienen EHBO-ers hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op peil te houden. Dit is mogelijk tijdens een EHBO herhalingscursus. Het Diploma Eerste Hulp kan alleen door deelname aan een jaarlijkse Herhalingscursus EHBO worden verlengd. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis Diploma EHBO.

Inhoud herhaling EHBO opleiding
De Herhalingscursus EHBO bestaat uitacht maandag avonden van 20.00 uur tot 22.00 uur  en wordt verzorgd dooronze eigen instructeur Jaarlijks worden de meest voorkomende EHBO handelingen herhaald. Daarnaast komen er een aantal competenties om het jaar aan bod.
Kijk voor datums en onderwerpen in de agenda.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn:
Stoornissen in het bewustzijn
Stoornissen in de ademhaling
Gebruik van de AED
Stilstand van de bloedsomloop
Ernstige uitwendige bloedingen en shock

Een EHBO herhaling is nooit saai. Er worden afwisselend steeds andere onderdelen herhaald. In de even jaren:
Uitwendige bloedingen
Brandwonden
Kneuzing en verstuiking
Ontwrichting en botbreuken
Oogletsels en vergiftiging

En in de oneven jaren staan in de herhaal- EHBO opleiding de volgende aandachtsgebieden centraal:
Elektriciteitsongevallen
Letsels door koude
Letsels door warmte
Vervoer over korte afstand
Verband en hulpmiddelen
Het menselijk lichaam
Terug naar de inhoud